2017-12-13

Brytarlöst tändsystem, Hall Sensor,1948-64