2017-10-19

Brytarlöst tändsystem, Hall Sensor,1948-64