2017-06-26

Brytarlöst tändsystem, Hall Sensor,1948-64