2017-09-24

Molex kontaktdon

Är monterade på många modeller 2007-upp.
Förekommer i några olika färger, är annars lika.