Sök:
2020-08-04

Glas skyltbelysn. Tmbstn 1947-54, Av glas