2017-11-18
Baklampor har alltid bak och bromsljus, skyltbelysning kan ibland saknas, det skall i så fall vara angivet.